ВІДДІЛ КАДРІВ ДЗ «ДМА»

Відділ кадрів є структурним підрозділом академії.


Понад 100 років існування академії відділ кадрів очолювали висококваліфіковані спеціалісти: Шовкопляс В. К.,  Гниломедов М. Д.,
Заярський М. І., Кутузова А. М. та інші.


З 2017р. відділ кадрів очолює  Гурміна Діана Андріївна.


Сьогодні відділ кадрів — 
колектив висококваліфікованих, небайдужих, активних співробітників,  колектив однодумців.


Основні завдання відділу кадрів:  облік та реєстрація документів з питань кадрової роботи, ведення особових справ, трудових книжок працівників,
ведення табельного обліку та відпусток працівників, підготовка документів статистичної та інших видів звітності, розрахунки підсумків стажу роботи,
видання наказів з особового складу, атестація робочих місць, робота з електронною  базою  штатів (ЕДЄБО), реєстром «Медичні кадри» та багато

інших задач.